Kaffeprovning

Buy this
  • 300,00 kr

Kaffeprovning eller Koppning som det heter när man provar kaffe går ut på att man provsmakar flera kaffen och jämför med varandra. Under koppningen så kommer vi prova flera olika kaffen som vi har i caféet. Ni får även en kortare presentation av Fredrik och företaget Alpstedt Specialty Coffee AB och en massa information om kaffe i allmänhet och specialkaffe i synnerhet. Koppningen tar ca 120 minuter.


Det krävs minst 5 deltagare per koppning.


Vid önskemål om privata grupprovningar kontakta oss på hej@specialtycoffee.se


Avbokning

  • Avbokning senast fyra veckor före kaffeprovning – full återbetalning av avgift.
  • Avbokning senast två veckor före kaffeprovning – 50 procent återbetalning av avgift
  • Avbokning senare än en. vecka före kaffeprovning – ingen återbetalning